skip to Main Content

Apple start nieuw ResearchKit-onderzoek

Apple heeft bekendgemaakt dat ResearchKit nieuw onderzoek naar autisme, epilepsie en melanoom mogelijk maakt. ResearchKit tovert iPhone om tot een krachtig hulpmiddel voor medisch onderzoek. Artsen, wetenschappers en andere onderzoekers kunnen via iPhone-apps vaker én nauwkeuriger onderzoeksgegevens verzamelen van de deelnemende patiënten. Voor de deelnemers zelf betekent ResearchKit een hele vooruitgang omdat ze nu makkelijker dan ooit een bijdrage aan medisch onderzoek kunnen leveren. Zo is de procedure waarmee ze toestemming geven geheel interactief, zijn zaken als het voltooien van een opdracht of het opsturen van vragenlijsten een stuk eenvoudiger en kunnen deelnemers zelf bepalen hoe hun medische gegevens worden gedeeld met de onderzoekers. Aan ResearchKit leveren zowel onderzoekers als software-ontwikkelaars een bijdrage. Op dit moment hebben al meer dan vijftig onderzoekers een onderdeel toegevoegd aan het opensource-framework.

“We zijn zeer vereerd dat we samenwerken met zulke vermaarde onderzoeksinstituten, en dat we de tools kunnen aanleveren die op de lange duur mogelijk bijdragen tot een betere gezondheid van onze klanten”, zegt Jeff Williams, senior vice president of Operations bij Apple. “Binnen een half jaar hebben ResearchKit-apps voor onderzoek naar bijvoorbeeld astma, diabetes en de ziekte van Parkinson al geleid tot meer inzicht, en er zijn inmiddels meer dan 100.000 onderzoeksdeelnemers die gegevens aanleveren voor wetenschappelijk en medisch onderzoek.”

Als de deelnemers daar toestemming voor geven, kunnen onderzoekers die met ResearchKit werken bijvoorbeeld gebruikmaken van gegevens uit de Gezondheid-app, zoals gewicht, bloeddruk en bloedsuikerwaarden die door apparatuur en apps van andere leveranciers worden gemeten. Deze gegevens zijn in realtime beschikbaar via iPhone. En de versnellingsmeter, microfoon, gyroscoop en gps-voorziening van iPhone geven extra inzicht in bijvoorbeeld het loopgedrag, eventuele motorische beperkingen, conditie, spraak en geheugen van de patiënt.

Nieuw ResearchKit-onderzoek
Autisme: Duke University en Duke Medicine hebben de Autism & Beyond-app uitgebracht, die is bedoeld voor ouders die zich zorgen maken over autisme en andere ontwikkelingsstoornissen bij hun kind. Het onderzoeksteam van Duke bekijkt momenteel of de iPhone-camera aan de voorkant kan worden gebruikt om op veel jongere leeftijd de eerste tekenen van een ontwikkelingsstoornis op te sporen. In de app zijn nieuwe algoritmen verwerkt voor signalering van emoties. Daarmee wordt de reactie gemeten van een kind dat naar een filmpje op iPhone kijkt. Duke werkt voor dit onderzoek samen met de universiteit van Peking en andere internationale onderzoeksinstituten.

“In Autism & Beyond hebben we beproefde screeningvragen gecombineerd met nieuwe videotechnologie. Daardoor kunnen we de emoties van kinderen analyseren, wat er hopelijk toe leidt dat we in de toekomst geautomatiseerd kunnen screenen op aandoeningen als autisme en angststoornissen”, aldus Ricky Bloomfield, Director of Mobile Technology Strategy en Assistant Professor in Internal Medicine & Pediatrics van Duke University. “Dankzij ResearchKit kunnen we een volledig medisch onderzoek uitvoeren via één app, waardoor we een veel groter potentieel deelnemersveld kunnen bereiken dan voorheen.”

Epilepsie: De EpiWatch-app, die is ontwikkeld door Johns Hopkins, is het eerste onderzoek op dit gebied dat wordt uitgevoerd met Apple Watch en ResearchKit. Doel van dit onderzoek is kijken of de sensoren van Apple Watch kunnen worden ingezet om het begin van een epileptische aanval te signaleren en de duur ervan te bepalen. Tijdens de eerste fase van dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van een zelf ontwikkelde complicatie op Apple Watch. Patiënten kunnen daardoor met één tikje de speciale Watch-app openen die gegevens van de versnellingsmeter en hartslagmeter vastlegt, zodat een digitaal beeld van de aanval ontstaat en meteen ook een waarschuwing naar een naaste wordt gestuurd. De app houdt een logbestand bij van alle aanvallen en de mate waarin de patiënt reageert tijdens een aanval. De app kan ook fungeren als hulpmiddel voor patiënten om hun aandoening zo goed mogelijk in banen te leiden, bijvoorbeeld doordat ze kunnen bijhouden wanneer ze hun medicijnen hebben ingenomen en kunnen zien of er bijwerkingen optreden. Bovendien is het mogelijk om de eigen verschijnselen te vergelijken met die van de overige deelnemers aan het onderzoek.

“In de Verenigde Staten hebben meer dan twee miljoen mensen last van epilepsie. Met deze nieuwe app, die is gemaakt met behulp van ResearchKit, kunnen patiënten interactief hun aandoening in kaart brengen. Daarnaast leidt deze app hopelijk tot een nieuwe app die verschillende typen epilepsie-aanvallen kan onderscheiden en naaste familie of verzorgenden kan alarmeren”, aldus Gregory Krauss, M.D., Professor of Neurology aan de Johns Hopkins University School of Medicine. “We kunnen nu technologie inzetten om in het hele land epilepsie-aanvallen bij te houden en op een compleet nieuwe manier gegevens te verzamelen.”

Melanoom: Oregon Health & Science University onderzoekt momenteel of digitale foto’s die met een iPhone zijn gemaakt bruikbaar zijn om informatie te vergaren over de groei van moedervlekken en het risico van huidkanker, en of het fotograferen en meten van moedervlekken binnen een bepaald tijdvak patiënten helpt bij het controleren van de toestand van hun huid. Deelnemers aan dit onderzoek kunnen alle veranderingen in een moedervlek documenteren en die gegevens rechtstreeks naar de huisarts sturen. De onderzoekers ontvangen foto’s van vele duizenden iPhone-gebruikers van over de hele wereld en kunnen op basis daarvan detectiealgoritmen maken voor toekomstige onderzoek naar de mogelijkheid om te screenen op melanoom.

“Melanoom is een schoolvoorbeeld van iets wat goed te behandelen is als je er vroeg bij bent. Als we melanomen in een vroeg stadium kunnen opsporen door patiënten op een simpele manier foto’s van hun moedervlekken te laten opsturen, kunnen we meer te weten komen over het verloop van deze aandoening”, zegt Sancy Leachman, M.D., Ph.D. Chair of Dermatology & Director, Melanoma Research Program, van het Knight Cancer Institute. “Uitbreiding van het aantal onderzoeksdeelnemers is essentieel om aan de benodigde onderzoeksgegevens te komen. Dankzij ResearchKit is dit makkelijker dan ooit, omdat we nu een eenvoudige iPhone-app kunnen maken.”

Uitbreiding van het ResearchKit-framework
Onderzoekers en ontwikkelaars die gebruikmaken van het opensource-softwareframework leveren met nieuwe modules, taken en zelfgemaakte vragenlijsten een bijdrage aan ResearchKit. Met de takenmodule kunnen onderzoekers gerichter gegevens verzamelen voor een onderzoek. Dat kan door deelnemers te vragen bepaalde handelingen uit te voeren, waarbij de geavanceerde sensoren van iPhone allerlei metingen doen. De eerste modules bevatten taken waarmee motoriek, conditie, cognitie en stemgeluid kunnen worden gemeten.

Binnen een half jaar hebben meer dan vijftig onderzoekers extra taken aangeleverd voor nieuwe onderzoeksmethoden. Voorbeelden zijn taken voor audiometrie-onderzoek in verband met gehoorverlies, de mogelijkheid om de reactietijd te meten via een bepaalde reactie op een bepaalde prikkel, een test waarbij de loopsnelheid wordt gemeten, de PSAT-toets om de snelheid van de informatieverwerking en het werkgeheugen te meten, en de Torens van Hanoi-puzzel die veel wordt gebruikt voor cognitief onderzoek. Andere bijdragen aan het ResearchKit-framework zijn onder meer iPad-ondersteuning, het vastleggen van foto’s en de mogelijkheid om taartdiagrammen, lijngrafieken en puntgrafieken te gebruiken voor dashboards met meer detail.

Ga voor meer informatie over ResearchKit naar www.apple.com/nl/researchkit. Informatie over toegang tot het opensource-framework is te vinden op www.researchkit.org.

Voor meer informatie over onderzoeken die momenteel al gebruikmaken van ResearchKit kun je terecht op www.appstore.com/researchkit. ResearchKit-apps voor onderzoek zijn beschikbaar in China, Duitsland, Hongkong, Oostenrijk, het VK, de VS en Zwitserland.

Back To Top