skip to Main Content
12e Jaarlijkse Voortgangsrapport Van Apple

12e jaarlijkse voortgangsrapport van Apple

In zijn 12e jaarlijkse voortgangsrapport Verantwoordelijkheid van toeleveranciers legt Apple uit welke vooruitgang het bedrijf heeft geboekt bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden bij toeleveringsbedrijven, het beschermen van de planeet en het toezien op een verantwoorde inkoop. Sinds 2007 hebben in totaal bijna 15 miljoen werknemers van toeleveranciers training gehad over hun rechten, van wie 3 miljoen vorig jaar nog. Apple legt de lat steeds hoger bij het opsporen en oplossen van problemen, het faciliteren van verdere vooruitgang en een transparante rapportage. Deze activiteiten vormen het fundament van wat Apple doet op het gebied van de verantwoordelijkheid van toeleveranciers.

Apple maakt zich sterk voor een groenere toeleveringsketen en heeft daarbij in 2017 aanzienlijke vooruitgang geboekt. Alle eindassemblagefabrieken voor iPhones wereldwijd hebben nu het certificaat ‘Zero waste to landfill’ (geen restafval). Er zijn meer Apple producten gemaakt met hernieuwbare energie, en ook zijn het energieverbruik en de koolstofemissies teruggebracht. Toeleveranciers zijn in samenwerking met Apple energiezuiniger gaan werken, waardoor in 2017 op jaarbasis de uitstoot van broeikasgassen met meer dan 320.000 ton is teruggebracht.

Vorig jaar lanceerde Apple een programma om vrouwen bij toeleveranciers bewuster te maken van gezondheidskwesties, zodat ze beter in staat zijn om hun eigen gezondheid te bewaken en die kennis door te geven aan hun gezin en de rest van hun gemeenschap. Het programma is gestart in fabrieken in India en China en biedt toegang tot gezondheidsdiensten en informatie over zelfonderzoek voor de vroegtijdige opsporing van kanker, voeding, persoonlijke verzorging en gezondheid van moeders. Apple streeft ernaar om in 2020 één miljoen vrouwen te bereiken bij toeleveranciers overal ter wereld.

“Wij vinden dat iedereen die Apple producten maakt, behandeld hoort te worden met waardigheid en respect. We zijn er trots op dat door het werk dat we in de loop der jaren hebben gedaan, bijna 15 miljoen mensen zijn voorgelicht over hun rechten als werknemer. We gaan op dezelfde weg door met voorlichtingsprogramma’s over gezondheid en nieuwe mogelijkheden voor onze toeleveranciers om verdere vooruitgang te boeken”, aldus Jeff Williams, COO van Apple. “In een nieuwe training over preventieve gezondheidszorg stimuleren we vrouwen om op hun persoonlijke gezondheid te letten en om hun nieuwe kennis door te geven aan hun gezin en de rest van hun gemeenschap. Ons doel is om in 2020 één miljoen vrouwen te bereiken. We weten dat ons werk nooit klaar is. Daarom proberen we elk jaar weer de lat hoger te leggen in onze hele toeleveringsketen.”

Daarnaast heeft Apple samen met enkele grote toeleveranciers en de Beijing Normal University een nieuw programma opgezet om problemen aan te pakken bij het werven van gekwalificeerde leidinggevenden in de fabrieken. Dit Factory Line Leader Program houdt in dat de kloof tussen vaardigheden en werk wordt overbrugd door mensen praktische beroepsvaardigheden aan te leren. Vervolgens krijgen ze de kans om stages te volgen bij een Apple toeleverancier, waarna ze voltijds werk voor een lange termijn wordt aangeboden. De afgelopen tien jaar hebben meer dan 2,5 miljoen werknemers van toeleveranciers onderwijs gevolgd, variërend van taalvaardigheden tot softwareontwikkeling. 12.000 mensen hebben hun opleiding afgesloten met een diploma.

Het bedrijf heeft in 30 landen 756 audits uitgevoerd bij toeleveranciers die samen goed zijn voor 95 procent van de totale bestedingen. De inspanningen van Apple om hogere normen te hanteren hebben een enorm effect gehad: het aantal slecht presterende faciliteiten is gedaald tot slecht 1 procent.
Meer dan enig ander bedrijf in de sector duikt Apple diep in de toeleveringsketen om problemen op te sporen en op te lossen. Elk jaar doet Apple meer om zowel de mensen die Apple producten maken als de planeet te beschermen.

Back To Top