skip to Main Content
13e Apple Voortgangsrapport

13e Apple voortgangsrapport

Apple heeft vandaag zijn 13e jaarlijkse voortgangsrapport Verantwoordelijkheid van toeleveranciers gepubliceerd. Daarin legt het bedrijf uit wat het doet om de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet te beschermen en welke nieuwe onderwijsinitiatieven het heeft ontplooid. De stand van zaken eind 2018 was dat 17,3 miljoen werknemers van toeleveranciers een training over rechten op de werkplek hebben gevolgd en 3,6 miljoen werknemers een vervolgopleiding hebben gedaan en zijn getraind om hun vaardigheden aan te scherpen. Alle eindassemblagefabrieken voor iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods en HomePod hebben nu het certificaat ‘Zero Waste to Landfill’ (geen restafval). Bovendien verbruiken ze miljarden liters minder water en stoten ze minder broeikasgassen uit.

“De mensen die bij en voor ons werken komen altijd op de eerste plaats, bij alles wat we doen”, verklaart Jeff Williams, Chief Operating Officer van Apple. “We leggen de lat steeds een beetje hoger voor onszelf en voor onze toeleveranciers. We vinden namelijk dat we dat verplicht zijn aan degenen die onze producten maken én aan de planeet die we met z’n allen moeten delen. Dit jaar mogen we nog meer mensen een kans bieden om verder te leren. In nauwe samenwerking met onze toeleveranciers proberen we nieuwe manieren te vinden om onze planeet leefbaar te houden voor toekomstige generaties. Het doel dat ons altijd voor ogen heeft gestaan, is niet alleen vooruitgang boeken in onze eigen toeleveringsketen, maar in de hele sector.”

In 2018 heeft Apple zijn bestaande onderwijs- en loopbaanprogramma’s uitgebreid met nieuwe cursussen, zoals het ontwikkelen van apps met Swift. De eerste deelnemers aan deze cursus hebben meer dan 40 apps gemaakt, uiteenlopend van tools voor hun werk tot games. Vorig jaar hebben meer dan 1500 werknemers van Apple toeleveranciers een hogeschooldiploma behaald. Inmiddels zijn er zo al duizenden mensen die hebben geprofiteerd van het onderwijsprogramma, dat ook elk jaar verder wordt uitgebreid. Daarnaast heeft Apple in samenwerking met zijn toeleveranciers gezondheidstrainingen opgezet. Ruim 250.000 mensen wereldwijd hebben zo voorlichting gekregen over onder meer voeding en de gezondheid van moeder en kind.

Apple heeft bovendien zijn toeleveringsketen verder geholpen om minder vaak een beroep te doen op natuurlijke hulpbronnen, minder gevaarlijke chemicaliën te gebruiken en de vervuiling terug te dringen. Dankzij alle inspanningen die in het kader van ‘Zero Waste to Landfill’ zijn gedaan, hebben de Apple toeleveranciers in drie jaar tijd één miljoen ton minder restafval geproduceerd. 116 nieuwe toeleveranciers hebben zich aangesloten bij het Clean Water Program van Apple. In 2018 is daardoor 28 miljard liter water bespaard, oftewel zo’n vier liter water per hoofd van de hele wereldbevolking. Het bedrijf heeft ook samen met zijn toeleveranciers voor elkaar gekregen dat ze op jaarbasis ruim 466.000 ton minder broeikasgassen uitstoten. Dat staat gelijk aan 100.000 auto’s per jaar minder op de weg.

Apple legt zijn toeleveranciers elk jaar strengere normen op voor veilige en respectvolle werkplekken. In hoeverre ze zich daaraan houden, wordt gecontroleerd aan de hand van de ruim 500 criteria in de Gedragscode voor toeleveranciers van Apple. Als er iets niet in orde is, kijkt Apple samen met de toeleverancier wat er concreet verbeterd kan worden. In 2018 heeft het bedrijf de steun aan moeders met een pasgeboren kind uitgebreid. Als een van de eerste bedrijven binnen de sector eist Apple van toeleveranciers dat ze deze vrouwen op hun werk een ruimte bieden waar zij melk kunnen afkolven. Om er zeker van te zijn dat de toeleveranciers zich aan alle eisen houden, heeft Apple in 2018 in totaal 770 controles uitgevoerd in ruim 30 landen. Dit staat voor 93 procent van de uitgaven van Apple aan toeleveranciers.

Back To Top