skip to Main Content
Verbeterde Privacybescherming Van Siri
Afbeelding: Apple

Verbeterde privacybescherming van Siri

Bij Apple vinden we dat privacy tot de fundamentele mensenrechten behoort. Bij de ontwikkeling van onze producten houden we rekening met bescherming van de persoonlijke gegevens van gebruikers, en we zijn voortdurend bezig om dit nog verder te verbeteren. Hetzelfde geldt voor onze diensten. Ons doel met Siri, onze geavanceerde slimme assistent, is om klanten een optimale ervaring te bieden en tegelijkertijd hun privacy goed te beschermen.

We zijn ons ervan bewust dat klanten zich zorgen maken over recente berichten dat er door mensen naar audio-opnamen van Siri wordt geluisterd, ook wel ‘grading’ genoemd, als onderdeel van ons kwaliteitsevaluatieproces voor Siri. Zodra we hoorden dat onze klanten hier problemen mee hadden, hebben we grading van Siri-verzoeken stopgezet en hebben we onze werkwijze en ons beleid onder de loep genomen. Als gevolg hiervan hebben we besloten enkele wijzigingen aan te brengen bij Siri.

Hoe Siri uw privacy beschermt

Siri is al vanaf de ontwikkelingsfase ingericht om de privacy van gebruikers te beschermen. We proberen zoveel mogelijk op het device zelf te doen, waardoor de hoeveelheid data die we met Siri verzamelen zo beperkt mogelijk is. Als we Siri-gegevens op onze servers bewaren, gebruiken we die niet om er een marketingprofiel mee samen te stellen en uw gegevens worden nooit verkocht. Het enige doel waarvoor we gegevens van Siri gebruiken is om Siri te verbeteren. Daarnaast zijn we voortdurend bezig met het ontwikkelen van methoden om de privacy van Siri-gegevens verder te verbeteren.

Siri probeert een nauwkeurig antwoord te geven op basis van zo weinig mogelijk gegevens. Als u bijvoorbeeld een vraag stelt over een sportevenement, maakt Siri gebruik van uw algemene locatie om bruikbare resultaten te kunnen geven. Maar als u aan Siri vraagt waar de dichtstbijzijnde groentewinkel is, heeft Siri specifiekere locatiegegevens nodig.

Als u Siri vraagt uw ongelezen berichten voor te lezen, geeft Siri uw device instructies om uw ongelezen berichten hardop voor te lezen. De inhoud van uw berichten wordt niet naar de servers van Siri overgebracht, omdat dat niet nodig is voor het uitvoeren van uw verzoek.
Siri gebruikt een willekeurige identificatie, een lange reeks letters en cijfers die aan één bepaald device is gekoppeld, om gegevens te kunnen volgen terwijl ze verwerkt worden. Deze id wordt dus níet aan uw identiteit gekoppeld via uw Apple ID of telefoonnummer, een unieke procedure vergeleken met andere digitale assistenten die tegenwoordig gebruikt worden. Voor extra bescherming worden de gegevens op het device na zes maanden losgekoppeld van de willekeurige identificatie.

In iOS geven we onder ‘Instellingen’ > ‘Siri en zoeken’ > Info over “Vraag het aan Siri” en privacy…’ gedetailleerde informatie over de gegevens die door Siri worden gebruikt, en hoe we uw informatie beschermen.

Hoe uw gegevens Siri verbeteren

Siri kan gepersonaliseerde taken nauwkeuriger uitvoeren door bepaald informatie van uw device te verzamelen en te bewaren. Als Siri bijvoorbeeld een onbekende naam tegenkomt, wordt er soms gebruik gemaakt van uw contacten om te controleren of de naam wel correct herkend is.
Siri is ook afhankelijk van de gegevens die door uw interactie met Siri zijn gegenereerd. Bijvoorbeeld het audiofragment van uw verzoek en een door de computer gegenereerde transcriptie daarvan. Apple gebruik de audio-opnamen van een verzoek, evenals de bijbehorende transcriptie, soms in een computerleerproces waarmee Siri ‘getraind’ wordt om beter te worden.

Voordat we met grading waren gestopt, bestond het proces uit het analyseren van een klein gedeelte van de audio van Siri-verzoeken, minder dan 0,2 procent, en de door de computer-gegenereerde transcripties, om te meten hoe goed Siri reageerde en om de betrouwbaarheid van Siri te verbeteren. Bijvoorbeeld: Was het wel de bedoeling van de gebruiker om Siri op te roepen? Heeft Siri het verzoek precies begrepen? En heeft Siri goed op het verzoek gereageerd?

Wijzigingen die we introduceren

We realiseren ons dat we onze hoge idealen niet helemaal hebben kunnen waarmaken en daarvoor bieden we onze verontschuldigingen aan. Zoals we hiervoor al aangaven, hebben we het gradingprogramma van Siri nu gestaakt. Het is onze bedoeling om hier later in het najaar weer mee door te gaan, zodra onze gebruikers over de software-updates beschikken, maar alleen nadat we de volgende zaken hebben gewijzigd:

  • Ten eerste zullen we standaard geen audio-opnamen van interacties met Siri meer bewaren. Wel zullen we door de computer gegenereerde transcripties blijven gebruiken om Siri te verbeteren.
  • Ten tweede kunnen gebruikers zich vrijwillig aanmelden om Siri te helpen verbeteren door te leren van de audiofragmenten van hun aanvragen. We hopen natuurlijk dat veel mensen ervoor zullen kiezen om Siri te helpen verbeteren, in de wetenschap dat Apple hun gegevens respecteert en hun privacy beschermt. Klanten die hieraan meedoen, kunnen op elk gewenst moment weer stoppen.
  • Ten derde: Als klanten zich hiervoor aanmelden zullen de audiofragmenten van de interactie met Siri uitsluitend door Apple werknemers worden beluisterd. Elke opname die een onbedoelde trigger van Siri blijkt te zijn, zal door ons team worden verwijderd.

    Het centraal stellen van onze klanten bij alles wat we doen is voor Apple van cruciaal belang, en hierbij hoort ook het beschermen van hun privacy. We hebben Siri gemaakt zodat gebruikers dingen sneller en gemakkelijker kunnen doen, zonder hun recht op privacy aan te tasten. We zijn onze gebruikers dankbaar voor hun enthousiasme over Siri, en omdat ze ons stimuleren om te blijven verbeteren.

Zie voor meer informatie: Siri: privacy en grading

Back To Top