skip to Main Content
Investeerdersupdate Kwartaalprognose
Afbeelding: Carlas Rabada / Apple Campus 2

Investeerdersupdate kwartaalprognose

De wereldwijde gezondheidszorg is volop bezig met de gevolgen van het COVID-19-virus. Onze gedachten gaan uit naar de gemeenschappen en personen die het ergst getroffen zijn door deze ziekte, en naar degenen die dag en nacht in touw zijn om de ziekte in te dammen en de slachtoffers te behandelen. Om deze ongekende prestatie van de volksgezondheidszorg te ondersteunen, heeft Apple besloten zijn eerder aangekondigde donatie meer dan te verdubbelen.

Onze kwartaalprognose van 28 januari 2020 was gebaseerd op de informatie die op dat moment beschikbaar was en op onze schattingen binnen welke termijn mensen na het Chinees nieuwjaar op 10 februari weer aan het werk zouden kunnen gaan. Langzamerhand komt het werkende leven weer op gang, maar het duurt langer dan verwacht voordat alles weer normaal verloopt. Als gevolg hiervan verwachten we dat de omzetprognoses voor het tweede kwartaal niet gehaald gaan worden. Er zijn hiervoor twee voornaamste oorzaken.
Ten eerste zijn er wereldwijd tijdelijk minder iPhones verkrijgbaar. Hoewel onze iPhone-productiepartners niet in de provincie Hubei zijn gevestigd (en deze fabrieken inmiddels allemaal weer open zijn), verloopt het opstarten langzamer dan we hadden verwacht. De gezondheid van iedereen die betrokken is bij de productie van deze artikelen is onze absolute prioriteit. Daarom blijven we in deze periode nauw samenwerken met onze leveranciers en volksgezondheidsexperts. Het tekort aan iPhones heeft tijdelijke gevolgen voor de omzet wereldwijd.

Ten tweede is er momenteel in China minder vraag naar onze producten. Al onze Stores in China en veel winkels waarmee we samenwerken, zijn gesloten. Bovendien hebben de winkels die wel open zijn beperkte openingstijden en is de klantenstroom beperkt. We zijn bezig om onze Stores langzaam maar zeker weer te openen, waarbij we de veiligheid uiteraard niet uit het oog verliezen. Onze kantoren en Contact Centers zijn geopend en onze online Stores zijn niet gesloten geweest.

Buiten China is de vraag van klanten naar onze producten en services tot op heden groot en in lijn met onze verwachtingen.

De situatie verandert voortdurend en bij de volgende conference call in april zullen we meer informatie geven. Apple is een sterk bedrijf en deze onderbreking in onze bedrijfsvoering is slechts tijdelijk. Onze voornaamste prioriteit is en blijft de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, leveranciers en klanten, en die van de gemeenschappen waarin we actief zijn. Onze onmetelijke dank gaat uit naar alle hulpverleners die momenteel alles in het werk stellen om deze gezondheidscrisis te bestrijden.

De in deze update genoemde prognoses vallen onder de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze prognoses betreffen onder meer de verwachte toekomstige financiële resultaten van het bedrijf. Deze prognoses zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden, en de feitelijke resultaten kunnen hiervan afwijken. Enkele factoren die van invloed kunnen zijn op de resultaten zijn: het effect van mondiale en regionale economische omstandigheden op de zakelijke activiteiten van Apple, zoals effecten op het aankoopgedrag van bedrijven en consumenten; het vermogen van Apple om te concurreren op zeer competitieve markten die onderhevig zijn aan snelle technologische veranderingen; de mate waarin Apple erin slaagt regelmatig nieuwe producten en diensten uit te brengen of daarop over te stappen, waaronder de tijdige uitlevering van en het stimuleren van de vraag naar nieuwe producten, diensten en technologische innovaties; het effect dat verschuivingen in het aanbod van producten en diensten en in de combinatie van geografische locatie, valuta en kanaal, stijging van de kosten van onderdelen, stijging van de kosten van het inkopen en uitleveren van de diensten van Apple, prijsconcurrentie of de introductie van nieuwe producten of diensten waaronder nieuwe producten of diensten met een hogere kostenstructuur kunnen hebben op de brutomarge van Apple; de afhankelijkheid van Apple van de leveranciers, providers en andere resellers van Apple producten; het risico van waardeverminderingen op de waarde van voorraden en andere activa en van het annuleringsrisico van de aankoopverplichting; de voortdurende beschikbaarheid (onder acceptabele voorwaarden of überhaupt) van bepaalde onderdelen, diensten en nieuwe technologieën die van essentieel belang zijn voor de zakelijke activiteiten van Apple en die mogelijk alleen kunnen worden verkregen via een enkele bron of een beperkt aantal bronnen; de afhankelijkheid van Apple van de fabricageactiviteiten en logistieke diensten van onafhankelijke leveranciers, waarvan velen buiten de VS gevestigd zijn, en die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit, kwantiteit of kosten van de voor Apple geproduceerde producten of geleverde diensten; het effect dat problemen met het ontwerp van producten en diensten en fabricagefouten kunnen hebben op de financiële resultaten en reputatie van Apple; de afhankelijkheid van Apple van intellectueel-eigendomsrechten en digitaal materiaal van derden waarover Apple mogelijk niet kan beschikken op commercieel redelijke voorwaarden of überhaupt niet; de afhankelijkheid van Apple van onafhankelijke softwareontwikkelaars voor het ontwikkelen en onderhouden van softwaretoepassingen en -diensten voor de producten van Apple; de impact van ongunstige uitkomsten van gerechtelijke stappen, zoals een eventuele constatering dat Apple inbreuk heeft gemaakt op de intellectueel-eigendomsrechten van derden; de gevolgen van wereldwijde wijzigingen in complexe wet- en regelgeving die Apple blootstellen aan potentiële aansprakelijkheden, hogere kosten en andere negatieve effecten op de activiteiten van Apple; de mate waarin Apple kan omgaan met risico’s die verband houden met de Apple Stores; de mate waarin Apple erin slaagt de risico’s te beheersen die gepaard gaan met de investeringen van Apple in nieuwe bedrijfsstrategieën en -acquisities; de gevolgen van fouten of storingen in informatietechnologiesystemen, netwerkstoringen, ongeoorloofde toegang tot of het vrijkomen van vertrouwelijke informatie voor de zakelijke activiteiten en de reputatie van Apple; de mate waarin Apple voldoet aan de wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbeveiliging; de voortdurende dienstbaarheid en beschikbaarheid van belangrijke leidinggevenden en werknemers; politieke gebeurtenissen, internationale handelsgeschillen, oorlogen, terrorisme, natuurrampen, problemen op het gebied van de volksgezondheid (waaronder de COVID-uitbraak) en andere omstandigheden die de bevoorrading, uitlevering of vraag naar Apple producten zouden kunnen ontwrichten; financiële risico’s, waaronder risico’s in verband met valutaschommelingen, kredietrisico’s en fluctuaties in de marktwaarde van de investeringsportfolio van Apple; en wijzigingen in belastingtarieven en het opgelegd krijgen van aanvullende belastingverplichtingen. Meer informatie over deze en andere (risico)factoren die mogelijk van invloed kunnen zijn op de financiële resultaten van Apple is te vinden in de secties “Risk Factors” en “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” in actuele openbare stukken van Apple die worden gedeponeerd bij de SEC, waaronder Apple’s Form 10-K en Form 10-Q en hierna ingediende stukken. Apple is niet verplicht om verdere updates te geven over de prognoses voor het tweede kwartaal, dat eindigt op 28 maart 2020, of over enige andere verwachtingen of gegevens die geldig zijn op de datum waarop deze zijn verstrekt.

Back To Top