skip to Main Content
COVID-19-traceringstechnologie Van Apple En Google

COVID-19-traceringstechnologie van Apple en Google

Over de hele wereld werken overheden en gezondheidsinstanties samen aan oplossingen voor de COVID-19-pandemie om de verspreiding in te dammen en de samenleving weer te herstellen. Softwareontwikkelaars helpen hieraan mee door technische tools te ontwikkelen om het virus te bestrijden en levens te redden. Ook Google en Apple willen een bijdrage leveren en slaan de handen ineen. Samen gaan ze Bluetooth-technologie inzetten om overheden en gezondheidsinstanties te helpen de verspreiding van het virus tegen te gaan. De privacy van gebruikers staat daarbij centraal.

COVID-19 kan worden overgedragen door nauw contact met een besmet persoon. Gezondheidsinstanties zien daarom contactonderzoek als een nuttig hulpmiddel om het virus in toom te houden. Wereldwijd werken inmiddels diverse toonaangevende gezondheidsinstanties, universiteiten en NGO’s aan een technologie voor contactonderzoek (op basis van toestemming). Apple en Google willen hier graag aan meewerken en komen daarom met een oplossing in de vorm van API’s (Application Programming Interfaces) en technologie die hun besturingssystemen beter geschikt maakt voor contactonderzoek. Gezien de urgentie willen ze deze oplossing in twee stappen implementeren, waarbij steeds scherp wordt gelet op het beschermen van de privacy.

In mei komen beide bedrijven met API’s die de gegevens van apps van gezondheidsinstanties uitwisselbaar maken tussen Android- en iOS-devices. Gebruikers kunnen deze officiële apps downloaden uit de App Store voor hun device.

Daarnaast werken Apple en Google in de komende maanden aan een breder op Bluetooth gebaseerd platform voor contactonderzoek door deze functionaliteit in de onderliggende platformen in te bouwen. Dit is een robuustere oplossing dan een API waaraan meer mensen mee kunnen doen (als ze daarvoor toestemming geven). Ook maakt het interactie mogelijk in een breder ecosysteem van apps en gezondheidsinstanties. Privacy, transparantie en toestemming zijn hierbij van het grootste belang en uiteraard gaan we ook graag in overleg met belanghebbende partijen. We zullen de informatie over ons werk openlijk publiceren voor verdere analyse.

Iedereen bij Apple en Google vindt dat we juist nu moeten samenwerken en een oplossing moeten vinden voor een van de prangendste problemen ter wereld. Door nauwe samenwerking tussen ontwikkelaars, overheden en gezondheidsinstanties hopen we de kracht van technologie te kunnen inzetten om wereldwijd de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en snel weer de draad van het gewone leven te kunnen oppakken.

Als onderdeel van deze samenwerking publiceren Google en Apple concepten van technische documentatie waaronder Bluetooth- en cryptografiespecificaties en framework-documentatie.

Back To Top