skip to Main Content
Docente Biologie Zet IPad In Voor Keuzevak Tuinieren
Afbeelding: Apple / Apple Distinguished Educator Jodie Deinhammer hoopt dat haar leerlingen aan het einde van haar tuinierlessen een andere kijk op de wereld hebben.

Docente biologie zet iPad in voor keuzevak tuinieren

Jodie Deinhammer is iemand die in oplossingen denkt. Ze is Apple Distinguished Educator, geeft biologie aan de Coppell Middle School East in Dallas en gaat dit schooljaar samen met leerlingen uit de tweede klas voor het keuzevak tuinieren de schooltuin onderhouden. Dat alle lessen online verlopen en dat de leerlingen nog niet onder schooltijd in de tuin mogen werken, mag de pret niet drukken. Deinhammer maakt al heel lang gebruik van technologie in de klas, vanaf het moment dat de school in 2014 voor elke leerling een iPad heeft geregeld. Sindsdien laat ze haar leerlingen veel zelf uitzoeken, waardoor die ook kritisch leren denken.

“Sinds de leerlingen een iPad hebben, zien mijn lessen er totaal anders uit”, vertelt ze. “Daarop kunnen ze hun eigen leertraject uitzetten en alle hulpmiddelen en toegankelijkheidsvoorzieningen gebruiken die ze nodig hebben. … Ze kunnen bijvoorbeeld een infographic, video of tekening maken, muziek componeren of een opstel schrijven om te laten zien wat ze hebben geleerd. Met technologie wordt het onderwijs een heel stuk individueler.”

Deinhammer is al 25 jaar, oftewel haar hele carrière als docent, verbonden aan het Coppell Independent School District. Volgens haar leren leerlingen die technologie gebruiken beter hoe je een probleem oplost en zijn ze ook eerder geneigd om zelfstandig de leerstof door te nemen.

“Bij tuinieren doen zich nogal wat problemen voor die om een oplossing vragen”, vertelt Deinhammer. “Voor dit keuzevak is de vraag: ‘Hoe kunnen we onze tuin milieuvriendelijker maken en zo inrichten dat die meer bezoekers trekt, zowel mensen uit de buurt als insecten en andere dieren. Ik denk dat de leerlingen de tuin daardoor gaan zien als een educatieve plek die ook op andere vlakken een bijdrage kan leveren. Onze tuin moet niet alleen een plek zijn waar je iets over de natuur opsteekt, maar ook een plek waar iedereen zich welkom voelt.”

De Duurzaamheidsclub van Coppell Middle School East — die onder meer door Deinhammer wordt geleid — heeft de tuin vorig jaar voor het eerst ingezaaid. De oogst is aan het Metrocrest Services-buurtcentrum in Coppell gedoneerd, waar gezinnen en andere buurtbewoners kunnen aankloppen als ze het niet op eigen kracht redden. “Hoe groter de oogst, hoe meer we voor de buurt kunnen betekenen”, zegt Deinhammer.

Vorig jaar heeft Deinhammer zich laten inspireren door het lesprogramma ‘Everyone Can Create’ (Iedereen is creatief) en samen met een aantal andere Apple Distinguished Educators het boek Everyone Can Create in Science samengesteld. Een groot aantal concepten uit dit boek is verwerkt in de tuinierlessen, omdat Deinhammer van mening is dat leerlingen zich vooral ontwikkelen als ze hun creativiteit kunnen aanspreken en op een wat lossere manier mogen werken. De lessen en opdrachten maakt ze op haar iPad, waarbij ze ervoor zorgt dat alle leerlingen die aangeleverd krijgen in de vorm die voor hen het beste werkt. Dat kan een tekstbestand zijn, maar ook een audiobestand of iets volledig visueels. De leerlingen leggen al hun bevindingen in Keynote vast in een digitale veldgids. Daardoor ontstaat er uiteindelijk een compleet boek dat bedoeld is voor de volgende lichting leerlingen en de buurtbewoners.

“Doordat iPad zo handzaam is, kun je hem heel makkelijk meenemen naar de tuin. Met behulp van de sensoren, de camera, het vergrootglas en de Seek-app van iNaturalist determineren we plantjes en insecten die we anders niet zouden leren kennen”, vertelt ze. “Met iPad zien kinderen de wereld letterlijk door een andere lens, waarbij ze ook nog eens kunnen kiezen voor een vergrote weergave of bijvoorbeeld een time-lapsevideo. Ze kunnen daarmee een wereld vastleggen waar ze misschien geen weet van hadden. Mijn streven is dan ook dat de kinderen details opmerken – en leren waarderen – die ze anders waarschijnlijk over het hoofd hadden gezien.”

Stayton Slaughter is een van de leerlingen die de tuinierlessen volgt en ook een van de drijvende krachten van de Duurzaamheidsclub van de school, die vorig jaar met de tuin is begonnen. Hij vindt de lessen van Deinhammer echt geweldig. “Als ik alles zelf mag bepalen, kan ik iets maken waar ik echt trots op ben”, vertelt hij. “In de tuin kan ik met mijn iPad of iPhone foto’ s maken en mijn observaties vastleggen. Dankzij de combinatie van digitale technologie en het praktijkonderwijs in de tuin kan ik zelf beslissingen nemen, zelf observeren en zelf iets maken wat ik aan de docent kan laten zien. Voor mij maakt dit de les er een stuk leuker op.”

Voor hun eerste opdracht moesten Stayton en zijn klasgenoten een observatie van twee gelijksoortige dingen inleveren, waarbij ze zelf mochten kiezen in welke vorm ze dat deden. Stayton koos voor cactussen en heeft zijn bevindingen met behulp van de Camera- en Meten-app op iPad vastgelegd in een infographic die hij eerst zelf in Keynote had gemaakt. Momenteel onderzoekt de hele klas hoe het precies met de zoete aardappels zit die later dit schooljaar worden geoogst. De leerlingen moeten uitzoeken hoe je ze plant, welke pH-waarde de grond moet hebben en hoe vaak ze water moeten hebben. Ze gaan daarvoor te rade bij boeren en tuinders in de buurt en nemen die leerzame gesprekken op hun iPad op. Verder gaan ze buiten schooltijd naar de tuin om te bekijken hoe de planten erbij staan, hun groei bij te houden en de composthoop te verzorgen.

Stayton vertelt dat hij min of meer toevallig verslaafd is geraakt aan tuinieren. Achter in de tuin had hij een composthoop gemaakt waar ook een paar aardappels in zaten. Op een gegeven moment begonnen die tot zijn verbazing te groeien. Inmiddels kweekt hij kruiden, nog meer aardappels en zonnebloemen. “We moeten echt goed voor de natuur zorgen”, zegt hij. “Alle spullen die we hebben, zoals kleren, medicijnen, lesboeken en iPads, zijn gemaakt van dingen die uit de natuur komen. Het is belangrijk om het verband te zien met de dingen die je elke dag gebruikt, want daardoor begrijp je ook beter wat de gevolgen van je eigen gedrag zijn.”

Annabeth Hook heeft voor het keuzevak Tuinieren gekozen omdat ze wilde weten waarom de ene plant een andere verzorging nodig heeft dan de andere. Ook zij vindt het nuttig dat ze tijdens de lessen van Deinhammer meer over het milieu te weten komt. “Ze vindt het heel belangrijk dat iedereen zich bewust wordt van de klimaatverandering en ook begrijpt hoe belangrijk het is dat we beter voor de natuur zorgen”, zegt Annabeth. “We moeten het echt volkomen anders gaan aanpakken, of dat in elk geval proberen, want als we ons nu niet sterk maken voor een beter milieu, betekent dat voor ons misschien wel het einde van de wereld.”

Zowel Stayton als Annabeth heeft voor dit keuzevak gekozen vanwege de manier van lesgeven van Deinhammer. Die hoopt vooral dat haar lesprogramma de leerlingen voldoende nieuwsgierig maakt om voor de rest van hun schooltijd hun eigen leertraject uit te zetten.

“Ik wil dat de kinderen uitzoeken wat deze buurt nodig heeft”, zegt Deinhammer. “Hoe kan onze tuin meer bijdragen aan onze leefgemeenschap? Hoe krijgen we steeds weer een nieuwe lichting leerlingen zover dat ze gaan tuinieren? Ik hoop dat de leerlingen zichzelf aan het einde van het jaar dwingen om met andere ogen naar de wereld te kijken.”

Back To Top