skip to Main Content
USD 4,7 Mld Uit Groene Obligaties Voor Schone Energie
Afbeelding: Apple / Het nieuw gebouwde Turquoise-zonnepark in Nevada levert Apple 50 megawatt aan hernieuwbare energie en is het vierde zonneproject van het bedrijf in deze staat.

USD 4,7 mld uit groene obligaties voor schone energie

De nieuw afgeronde duurzame projecten van Apple, onderdeel van de geplande investering van opbrengsten uit groene obligaties ter waarde van 4,7 miljard dollar door het bedrijf, leveren schone energie aan lokale gemeenschappen en verlagen de koolstofuitstoot. In 2020 heeft Apple 17 groene-obligatieprojecten gefinancierd waarmee voorkomen wordt dat gemiddeld 921.000 ton aan koolstofemissies op jaarbasis wordt uitgestoten, een vermindering die gelijkstaat aan jaarlijks bijna 200.000 minder auto’s op de weg. De projecten gaan wereldwijd 1,2 gigawatt aan hernieuwbare energie genereren, terwijl Apple het afgelopen jaar al meer dan 350 megawatt aan hernieuwbare energie uit nieuwe installaties heeft toegevoegd in Nevada, Illinois, Virginia en Denemarken. De uitgiften van groene obligaties door Apple behoren tot de grootste in de particuliere sector.

“Apple zet zich in om de planeet te beschermen die we allemaal delen, met oplossingen die de gemeenschappen ondersteunen waar we werken”, aldus Lisa Jackson, Vice President Environment, Policy and Social Initiatives bij Apple. “We hebben allemaal de verantwoordelijkheid al het mogelijke te doen om de gevolgen van klimaatverandering te bestrijden, en onze investering van USD 4,7 miljard uit de opbrengsten van de verkoop van onze groene obligaties vormt een belangrijke kracht achter onze inspanningen. Schone energie is uiteindelijk goede handel.”

Sinds de historische klimaatovereenkomst tijdens de VN-klimaatconferentie in Parijs in 2015 (COP21) heeft Apple de opbrengsten van drie uitgiften van groene obligaties geïnvesteerd ter ondersteuning van wereldwijde inspanningen om de CO₂-uitstoot te verminderen. In februari 2016 plaatste het bedrijf een eerste groene obligatie ter waarde USD 1,5 miljard, gevolgd door een tweede ronde ter waarde van USD 1 miljard in juni 2017, na de bekendmaking van het plan van de vorige Amerikaanse regering om zich uit het klimaatakkoord terug te trekken. In november 2019 plaatste Apple de derde set groene obligaties en de eerste in Europa, met twee obligaties met elk een waarde van 1 miljard euro (in totaal circa 2,2 miljard dollar).

Naast de projecten die worden vermeld in het Green Bond Impact Report van Apple, blijft het bedrijf nieuwe projecten financieren die koolstofarm ontwerp en koolstofarme ontwikkeling, energiezuinigheid, hernieuwbare energie, koolstofvermindering en koolstofvastlegging ondersteunen. Apple heeft inmiddels meer dan de helft van de totale opbrengst uit groene obligaties – USD 2,8 miljard – toegewezen en blijft investeren in projecten waarmee de koolstofuitstoot wordt aangepakt. Afgelopen juli heeft Apple het plan bekendgemaakt om in 2030 koolstofneutraal te zijn voor wat betreft de volledige bedrijfsvoering, de productietoeleveringsketen en de levenscyclus van producten. De wereldwijde bedrijfsactiviteiten van Apple zijn inmiddels al koolstofneutraal en met deze nieuwe toezegging zal in 2030 geen enkel Apple device dat over de toonbank gaat, nog impact op het klimaat hebben.

De nieuwste investeringen van Apple in hernieuwbare energie

Zonneproject op locatie in Reno, Nevada: Een locatie van 73 hectare binnen het Reno Technology Park levert nu stroom voor het Apple Nevada-datacenter. Het project – door het magazine Solar Builder genoemd als ‘Utility-Scale Project of the Year’ – heeft 236 banen voor de bouw van duurzame energiebronnen opgeleverd, waarbij meer dan 90 procent van de vacatures is ingevuld door inwoners van Nevada en er meer dan 60 miljoen dollar is geïnvesteerd in Washoe County. Deze locatie levert 50 megawatt aan hernieuwbare energie aan Apple, en vult daarmee de andere drie projecten van het bedrijf in Nevada aan, die 270 megawatt leveren.

Windpark buiten Chicago: Via een virtuele stroomaankoopovereenkomst voor 112 megawatt met dit windpark in Illinois dekt Apple het elektriciteitsgebruik in de regio Chicago. Voor dit project zijn kopers samengevoegd, zodat minder kapitaalkrachtige bedrijven dezelfde hoogwaardige duurzame energie kunnen afnemen als Apple.

Zonneproject in Fredericksburg, Virginia: Via een innovatieve overeenkomst ondersteunt Apple samen met Etsy, Akamai en SwissRE de ontwikkeling van 165 megawatt aan hernieuwbare energie uit een project voor fotovoltaïsche zonne-energie even buiten Fredericksburg, Virginia, dat nu energie levert aan het reguliere elektriciteitsnet in de regio.

Grootste onshore windparken in Denemarken: Apple heeft de bouw afgerond van twee van de grootste onshore windparken ter wereld, een schone bron van hernieuwbare energie die nu operationeel is. De windturbines van 200 meter hoog komen in de buurt van de Deense stad Esbjerg te staan. Het is de bedoeling dat ze per jaar 62 gigawattuur produceren, genoeg om bijna 20.000 huishoudens van groene stroom te voorzien. Het park wordt ook een testlocatie voor krachtige offshore windturbines. De stroom die in Esbjerg wordt geproduceerd, wordt voor het Apple datacenter in Viborg gebruikt. Alle energie die overblijft, wordt aan het Deense elektriciteitsnet teruggeleverd.

In het Annual Impact Report van Apple wordt de toewijzing beschreven van de opbrengsten uit de groene obligaties voor 2019 aan milieuprojecten waarvoor kosten zijn gemaakt tussen 29 september 2019 en 26 september 2020 – boekjaar 2020 voor Apple. Het Green Bond Impact Report, Fiscal Year 2020 Update is te vinden op investor.apple.com.

Back To Top