skip to Main Content
Apple En Partners Komen Met Uniek Restore Fund
Apple en Conservation International werken samen met lokale natuurbeheerorganisaties in Kenia aan het herstel van aangetaste savannes in de regio Chyulu Hills. Bij uitbreiding naar heel Afrika kan met het herstel van savannes jaarlijks honderden miljoenen ton CO2 worden afgevangen. Foto: Charlie Shoemaker voor Conservation International.

Apple en partners komen met uniek Restore Fund

Apple heeft vandaag een uniek initiatief voor het afvangen van CO2 aangekondigd, het zogeheten Restore Fund. Met dit fonds wordt geïnvesteerd in bosbouwprojecten om CO2 uit de lucht te halen, terwijl het voor investeerders tegelijkertijd financieel rendement oplevert. Het doel is om met dit fonds van 200 miljoen dollar, dat Apple samen met Conservation International en Goldman Sachs heeft opgezet, jaarlijks minstens 1 miljoen ton CO2 af te vangen, wat gelijkstaat aan de uitstoot van meer dan 200.000 auto’s. Met het financiële model dat eraan ten grondslag ligt, kunnen grotere investeringen in het herstel van bossen worden gerealiseerd.

“De natuur heeft zelf al zoveel in zich om CO2 uit de lucht te halen. Bossen, drasland en grasland onttrekken CO2 aan de atmosfeer en slaan dit permanent op in de bodem, wortels en takken”, vertelt Lisa Jackson, Vice President Environment, Policy & Social Initiatives van Apple. “Met een fonds dat niet alleen een financieel rendement oplevert maar ook een reële en meetbare CO2-reductie, willen we grotere veranderingen teweegbrengen die wereldwijd tot meer investeringen in het afvangen van CO2 leiden. We hopen dat anderen ons hierin steunen en hun middelen willen inzetten voor het behoud en de bescherming van cruciale ecosystemen.”

Dit initiatief vormt een onderdeel van het bredere streven van Apple om in 2030 in de hele waardeketen koolstofneutraal te zijn. Naar eigen zeggen heeft het bedrijf in 2030 de directe CO2-uitstoot in de toeleveringsketen en producten met 75 procent teruggebracht. Met dit fonds kan dan de resterende 25 procent van de CO2-uitstoot worden gecompenseerd door CO2 af te vangen. Bomen absorberen CO2 tijdens de groei. Onderzoekers schatten dat tropische bossen meer CO2 opslaan dan de mens in de afgelopen 30 jaar heeft uitgestoten door de verbranding van kolen, olie en natuurlijke gassen. En dat ondanks de aanhoudende ontbossing. Doel van de samenwerking is om deze natuurlijke oplossing te benutten en dusdanig uit te breiden dat bedrijven er zelf ook profijt van hebben.

Voor een nauwkeurige registratie van de hoeveelheid CO2 die in bossen wordt opgeslagen en blijvend uit de atmosfeer wordt gehaald, maakt het Restore Fund gebruik van betrouwbare internationale normen die opgesteld zijn door erkende organisaties als Verra, het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) en de VN-klimaatconferentie. Verder geeft het fonds voorrang aan investeringen in duurzame bosbouw waarbij de biodiversiteit wordt verbeterd middels bufferzones en natuurlijke braaklegging.

Conservation International is mede-investeerder in het fonds en ziet bij elk project toe op de naleving van sociale en milieunormen. Het fonds wordt beheerd door Goldman Sachs. De drie partijen zullen later dit jaar nieuwe projecten aanwijzen.

“Voor Apple is innovatie onmisbaar bij de aanpak van klimaatproblemen. Goldman Sachs is dan ook trots op de samenwerking met zowel Apple als Conservation International”, zegt Dina Powell, Global Head of Sustainability and Inclusive Growth bij Goldman Sachs. “We vinden allemaal dat de urgentie van de klimaattransitie om privékapitaal vraagt, naast nieuwe en bewezen initiatieven gericht op het duurzaam afvangen van CO2 volgens strenge en hoge normen. We zijn ervan overtuigd dat we met dit fonds aanzienlijk meer investeringskapitaal los kunnen maken voor een beter klimaat.”

Initiatieven voor bosbeheer

Het Restore Fund bouwt voor op Apple’s eerdere inspanningen op het gebied van bosbehoud. Al drie jaar op rij maakt Apple voor het verpakkingsmateriaal gebruik van 100 procent duurzaam geproduceerde vezels. Wereldwijd heeft Apple tot nu toe het beheer van ruim 400.000 hectare bos verbeterd. Daarnaast heeft Apple samen met Conservation International baanbrekende CO2-projecten opgezet voor de bescherming en het herstel van grasland, drasland en bos.

“Door in de natuur te investeren kom je veel efficiënter én veel sneller van CO2 af dan met welke andere technologie dan ook. De wereldwijde dreiging van klimaatverandering vraagt om innovatieve nieuwe oplossingen die de CO2-uitstoot drastisch omlaag kunnen brengen”, zo zegt Dr. M. Sanjayan, CEO van Conservation International. “We zetten onze jarenlange samenwerking met Apple graag voort en zijn ervan overtuigd dat we met dit vernieuwende Restore Fund een enorm verschil kunnen maken. Wereldwijd zal dit nieuwe banen opleveren en opbrengsten genereren die overal, van onderwijs tot gezondheidszorg, kunnen worden ingezet.”

In 2018 sloeg Apple de handen ineen met Conservation International en lokale overheids- en natuurbeheerorganisaties in Colombia om samen 11.000 hectare mangrovebos te beschermen en te herstellen. Het doel is om voor de duur van het project 1 miljoen ton CO2 af te vangen. Deze mangroven beschermen niet alleen de kustgebieden en helpen de lokale bevolking in hun levensonderhoud te voorzien, ze slaan ook tot tien keer meer CO2 op dan bossen op het land. Dit is het eerste project waarbij de Blue Carbon-methode wordt toegepast om het hele mangrovesysteem, boven en onder water, grondig te beoordelen op de gevolgen voor het klimaat.

Apple en Conservation International zijn ook een samenwerking aangegaan met lokale natuurbeheerorganisaties in Kenia om aangetaste savannes in de regio Chyulu Hills te herstellen, een gebied tussen drie nationale parken in Kenia, vlak over de grens bij het nationaal park Kilimanjaro in Tanzania. Door dit herstelwerk uit te breiden naar aangetaste grond en natuurlijke savannes in heel Afrika, kan jaarlijks honderden miljoenen ton CO2 worden afgevangen. Tegelijkertijd verbeteren daardoor de omstandigheden voor mens en dier.

Klanten van Apple kunnen deze initiatieven ook steunen. Voor elke aankoop die vanaf nu tot en met de Dag van de Aarde met Apple Pay wordt gedaan, doneert Apple een bedrag aan Conservation International ter ondersteuning van het werk van deze organisatie voor milieubehoud en -bescherming.

Bosbouw en duurzame verpakkingen

Sinds 2017 is 100 procent van de nieuwe houtvezels in de verpakkingen van Apple afkomstig van duurzame bronnen, vergelijkbaar met de duurzaam beheerde bossen waarin het Restore Fund wil investeren. Daarmee zijn de verpakkingen de eerste stap op weg naar een gesloten kringloop, met als uiteindelijke doel om alleen nog producten te maken van gerecyclede of hernieuwbare materialen.

Continue innovaties op dit gebied markeren een nieuwe toekomst in duurzame verpakkingen. In 2016 werd voor iPhones voor het eerst verpakkingsmateriaal gebruikt dat grotendeels uit vezels bestond. Voor de nieuwste iPhone 12-modellen bestaat de verpakking inmiddels voor 93 procent uit vezels. Dat geldt ook voor de screenprotector, voorheen gewone plastic folie maar nu gemaakt van vezels.

Apple zet zich ook specifiek in voor de duurzame productie van houtvezels. Door samenwerking met The Conservation Fund en het Wereld Natuur Fonds heeft Apple sinds 2015 bijgedragen aan een verbeterd beheer van ruim 400.000 hectare bos in de Verenigde Staten en China.

Back To Top