skip to Main Content
Apple Geeft $ 4,7 miljard Uit Aan Groene Obligaties
Afbeelding: Apple / De groene obligaties van Apple hebben bijgedragen aan een doorbraak in de productie van aluminium. Bij het smelten komt nu zuurstof vrij in plaats van broeikasgassen.

Apple geeft $ 4,7 miljard uit aan groene obligaties

Apple maakte vandaag bekend dat de investeringen met die $ 4,7 miljard in groene obligaties de ontwikkeling van nieuwe productie- en recyclingtechnologie met een lage CO₂-uitstoot een extra impuls hebben gegeven. Sinds 2016 heeft Apple drie groene obligaties uitgegeven. De opbrengst daarvan is geïnvesteerd in projecten voor de productie van schone energie en het terugdringen van de wereldwijde uitstoot.

In het kader van deze inspanningen koopt Apple nu aluminium in dat is geproduceerd zonder rechtstreekse CO₂-uitstoot. Dit is mogelijk dankzij nieuwe smelttechnologie. Het is voor het eerst dat aluminium buiten een laboratorium op industriële schaal kan worden geproduceerd zonder dat tijdens het smeltproces sprake is van rechtstreekse CO₂-uitstoot. Apple wil dit aluminium gebruiken in de iPhone SE.

“Apple doet er alles aan om de wereld beter achter te laten dan hij was en groene obligaties zijn een belangrijk instrument om onze milieu-inspanningen kracht bij te zetten”, zegt Lisa Jackson, Vice President Environment, Policy, and Social Initiatives bij Apple. “Met onze investeringen stimuleren we de ontwikkeling van de technologie die nodig is om de CO₂-uitstoot te verlagen van de materialen die we gebruiken. Dat blijft nodig, ook al willen we op den duur voor al onze producten alleen nog recyclebare en hernieuwbare materialen gebruiken.”

Apple heeft in totaal $ 4,7 miljard aan obligaties uitgegeven om ontwikkelingen te stimuleren met als doel een CO₂-neutrale toeleveringsketen in 2030. De opbrengsten uit de eerste twee obligaties uit 2016 en 2017 zijn inmiddels volledig toegewezen. Met de groene obligatie uit 2019 worden 50 verschillende projecten ondersteund, waaronder het project met een doorbraak in koolstofarm aluminium. Met deze 50 projecten wordt 2.883.000 ton CO₂ bespaard of gecompenseerd en bijna 700 megawatt aan nieuwe installaties voor hernieuwbare energie gerealiseerd. Bovendien wordt hiermee nieuw onderzoek naar alternatieve recyclingmethoden gestimuleerd.

Koolstofarm smeltproces voor aluminium

ELYSIS, het bedrijf dat voor aluminium het eerste smeltproces ter wereld ontwikkelde zonder directe CO₂-uitstoot, heeft aangekondigd dat het er als eerste in is geslaagd om op industriële schaal commercieel zuiver primair aluminium te produceren, en dat dit materiaal zal worden gebruikt in producten van Apple. Dankzij deze baanbrekende technologie komen bij het smelten geen broeistofgassen vrij, maar zuurstof. Dit is een belangrijke mijlpaal voor de productie van aluminium, wat wereldwijd een van de meest gebruikte metalen is. Apple koopt deze eerste partij commercieel zuiver, koolstofarm aluminium van ELYSIS voor gebruik in de iPhone SE. Dit aluminium wordt door ELYSIS geproduceerd in het Industrial Research and Development Centre in Quebec, met behulp van waterkracht.

Apple heeft deze baanbrekende ontwikkeling mede aangewakkerd door middel van een joint venture met Alcoa en Rio Tinto. Deze samenwerking, die ook steun kreeg van de regeringen van Canada en Quebec, ging van start in 2018. Het jaar daarop kocht Apple de allereerste commerciële partij aluminium die hiervan het resultaat was. Dit aluminium is gebruikt voor de productie van de 16-inch MacBook Pro.

“Het is voor het eerst dat op industriële schaal commercieel zuiver aluminum kan worden geproduceerd zonder directe uitstoot van broeikasgassen. Uit het feit dat Apple dit aluminium heeft ingekocht, blijkt wel dat koolstofvrije smelttechnologie van ELYSIS een schot in de roos is. ELYSIS, een samenwerkingsverband van Alcoa en Rio Tinto, heeft een prestatie van formaat geleverd”, aldus Vincent Christ, CEO van ELYSIS. “We zijn blij dat we Apple aan onze zijde vinden bij deze ontwikkeling, die drastische gevolgen kan hebben voor de manier waarop aluminium wordt geproduceerd.”

Deze mijlpaal is een logisch vervolg op de belangrijke stappen die Apple heeft gezet om de CO₂-uitstoot van aluminium en andere metalen in zijn producten terug te dringen. Door over te schakelen op gerecycled aluminium en aluminium te smelten met waterkracht in plaats van fossiele brandstoffen, is de CO₂-uitstoot van het bedrijf die op het conto komt van aluminium, afgenomen met bijna 70 procent vergeleken met 2015. Alle iPad-modellen, waaronder de nieuwe iPad Air, en ook de nieuwste MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini en Apple Watch, hebben een behuizing van 100 procent gerecycled aluminium.

Streven naar schone energie

Apple blijft zijn groene obligaties (die tot de grootste in de particuliere sector behoren) inzetten om nieuwe bronnen van hernieuwbare energie te ontwikkelen. Al meer dan $ 500 miljoen van de opbrengsten uit de groene obligaties van 2019 is toegewezen aan projecten voor schone energie. Een van deze projecten betreft het grootste onshore windturbineproject ter wereld, dat elektriciteit levert voor het datacenter van Apple in het Deense Viborg. Alle overtollige energie die wordt opgewekt, gaat naar het Deense elektriciteitsnet.

Komend jaar breidt Apple het datacenter uit en wordt er nieuwe infrastructuur gebouwd, zodat de stad kan profiteren van restwarmte. Net als de datacenters gebruiken ook de kantoorpanden en Stores van Apple 100 procent schone energie sinds 2018. Ook hiervoor zijn de opbrengsten van groene obligaties ingezet.

In 2021 zijn de opbrengsten van de groene obligaties van Apple uit 2019 ingezet voor het Supplier Clean Energy Program, een initiatief om leveranciers te helpen omschakelen naar schone energie. Leveranciers kregen trainingen en andere hulpbronnen aangereikt om de omschakeling te vergemakkelijken. In Japan, Vietnam en Zuid-Korea heeft Apple zich sterk gemaakt om een gezonde markt voor hernieuwbare energie te helpen ontwikkelen. Meer dan 175 van de producenten waarmee Apple samenwerkt in meer dan 24 verschillende landen, werken inmiddels mee aan het streven om 100 procent hernieuwbare energie te gebruiken voor hun productie voor Apple. Op die manier werkt Apple toe naar klimaatneutrale producten.

Meer informatie over de groene obligaties van Apple is te vinden in het investor.apple.com/Apple_GreenBond_Report.pdf. Het impactrapport van dit jaar omvat de cumulatieve toewijzing van de opbrengsten van de groene obligatie van Apple uit 2019 aan milieuprojecten waarvoor kosten zijn gemaakt tussen 29 september 2019 en 25 september 2021 (fiscale jaren 2020 en 2021 van Apple). Extern bureau Sustainalytics heeft de geselecteerde projecten beoordeeld en Ernst & Young LLP heeft een accountantsverklaring afgegeven voor de uitgaven.

 

Back To Top