Skip to content
Met iPadOS 17 wordt iPad nog persoonlijker en veelzijdiger, bijvoorbeeld dankzij het mooie en handige toegangsscherm, makkelijkere manieren om informatie op te zoeken en te delen, en slimme nieuwe features. ©Apple

Apple Watch en hartgezondheid

Per dag slaat het hart van een gemiddelde gezonde volwassene ruim 100.000 keer. Elke slag en elke dag draagt bij tot een beeld dat de meeste mensen nooit te zien krijgen. Apple Watch kan het ongeziene zichtbaar maken. Door middel van features voor hartgezondheid – meldingen over een hoge en lage hartslag, cardioconditie, waarschuwingen bij een onregelmatig hartritme, de Ecg-app en AF-geschiedenis – krijgen Apple gebruikers nuttige inzichten in de ontwikkeling van hun gezondheid.

De geavanceerde technologie die gebruikers inzicht geeft in hun gezondheid, kan ook de medische wetenschap vooruit helpen. Sinds Apple in 2015 ResearchKit en CareKit heeft gelanceerd, hebben onderzoekers, artsen en ontwikkelaars innovatieve manieren gevonden om allerlei aandoeningen te bestuderen, volgen en behandelen.

Om gezondheidsverbeterende ontdekkingen nog meer te stimuleren heeft Apple het Investigator Support Program gelanceerd. In het kader van dit programma voorziet Apple onderzoekers van Apple Watch-devices, zodat ze nieuwe mogelijkheden krijgen voor gezondheidsonderzoek, onder meer naar het hart.

Apple volgt het baanbrekende werk van gezondheidsonderzoekers overal ter wereld die met behulp van Apple Watch op innovatieve wijze het hart bestuderen.

Universitair hoofddocent Rachel Conyers en dr. Claudia Toro, kinderoncologen uit Melbourne in Australië, behandelen kinderen in een kinderoncologiekliniek en onderzoeken toxiciteit van kinderkankerbehandelingen in het Murdoch Children’s Research Institute. Samen bekijken ze de impact van behandelingen op het hartritme en zoeken ze naar nieuwe behandelmethodes. Ze worden geïnspireerd door zowel de succesverhalen als de tragedies die ze bij hun patiënten zien.

Toxiciteit van kankerbehandeling kan leiden tot hartritmestoornissen, bijvoorbeeld het lange-QT-syndroom (LQTS), dat levensbedreigend kan zijn. LQTS zorgt voor een onregelmatig hartritme, waardoor het bloed er langer over doet om door het hart te stromen.

Vanwege het risico op het lange-QT-syndroom worden kinderen met een kankerbehandeling volgens dr. Conyers minstens één keer per week gescreend met een ecg met 12 afleidingen. Poliklinisch behandelde patiënten moeten echter ook worden gemonitord.

“Toen ik over de Apple Heart Study las, zag ik mogelijkheden voor de kindergeneeskunde”, vertelt dr. Conyers. “Vroeger dachten we dat cardiotoxiciteit tien jaar na de behandeling optrad. Maar we weten nu dat sommige nieuwe behandelingen (specifieke remmers en immuuntherapie) binnen 48 uur na de toediening hartritmestoornissen kunnen veroorzaken. Er zijn grote lacunes in wat we momenteel weten over toxiciteit.”

In de komende maanden starten dr. Conyers en haar team bij het Murdoch Children’s Research Institute een onderzoek naar de gevoeligheid van de Ecg-app op Apple Watch bij 40 patiënten – kinderen en adolescenten.1 Vervolgens zal het team kijken naar nieuwe manieren waarop de patiënten op een willekeurige plaats en tijdstip een ecg kunnen maken. Met de nieuwe inzichten hoopt het team meer inzicht te krijgen in cardiotoxiciteit en mogelijkheden te vinden om er iets tegen te doen.

Elke inwoner van de Bay Area weet nog hoe de hemel oranje kleurde op 9 september 2020. Dr. So-Min Cheong, universitair hoofddocent van het Public Service & Administration Department aan de Bush School, Texas A&M University, was in Palo Alto in Californië.

“Op mijn iPhone staan nog steeds foto’s van die dag”, vertelt Cheong.

In 2020 en 2021 werd Californië geteisterd door een reeks verwoestende bosbranden. Cheong, die onderzoek doet naar de maatschappelijke gevolgen en de gezondheidsrisico’s van milieurampen en klimaatverandering, besloot dat hij de impact van de rook van bosbranden op de hartgezondheid van brandweerlieden wilde onderzoeken.

“Algemene aanbevelingen en kant-en-klare behandelingen vond ik niet goed genoeg”, legt Cheong uit. “Mensen zijn uniek. Elk persoon reageert anders op gezondheidskwesties en daar wilde ik meer over weten.”

Van kennissen in de onderzoekswereld vernam Cheong dat Apple Watch het type gezondheidsgegevens kon leveren die ze nodig had. “Een collega bij Stanford vertelde me over haar ervaringen met Apple Watch, die bekendstaat om de nauwkeurigheid van de hartslagmeting”, licht ze toe. “Ik had altijd al meer gebruik willen maken van individuele, niet-invasieve, op sensorgegevens gebaseerde analyses om nauwkeurigere gezondheidsmetingen te kunnen doen.”

Over een maand gaan dr. Cheong bij Texas A&M University en dr. Brian Kim en dr. Marco Perez bij Stanford Medicine een Apple Watch verstrekken aan brandweerlieden, om zo de impact van rook van bosbranden op de hartgezondheid te bestuderen. Het bosbrandseizoen begint in Texas in het voorjaar en in Californië in de zomer. In deze regio’s zullen tegen de 200 brandweerlieden aan het onderzoek meedoen.

Met behulp van Apple Watch willen ze onder meer hartslag en hartritme, slaap, zuurstofsaturatie en activiteitgegevens monitoren. De brandweerlieden zullen ook een luchtkwaliteitsensor dragen en vragenlijsten invullen over slaap, activiteit en symptomen die door de rook van bosbranden worden veroorzaakt.

“Brandweerlieden zullen veel aan dit onderzoek hebben”, zegt Cheong. “We weten dat rook van bosbranden gevolgen heeft voor de gezondheid, en bij dit onderzoek worden de deelnemers in realtime op de hoogte gehouden.”

Ze wil op dit moment geen algemene uitspraken doen over potentiële bevindingen, vooral omdat de focus van het onderzoek ligt op de individuele, nauwkeurige gezondheidsgegevens die Apple Watch kan opleveren.

“Een dergelijk onderzoek is nog nooit gedaan. We zijn geen hypothese aan het bewijzen of weerleggen”, aldus Cheong. “Het is meer een verkenning. Met de resultaten komen we meer te weten over de nauwkeurigheid van een dergelijke analyse en de mogelijkheid om er een gepersonaliseerde interventie aan vast te knopen. Ook denk ik dat we met een dergelijk onderzoek meer te weten kunnen komen over groepen met een verhoogd risico.”

Volgens epidemiologen in Europa zal het aantal gevallen van atriumfibrilleren in de Europese Unie in 2060 verdubbeld zijn. Het is een veelvoorkomende hartritmestoornis die, mits onbehandeld, ernstige gevolgen kan hebben, zoals een verhoogd risico op een beroerte of een hartstilstand.

Bij het AMC in Amsterdam onderzoeken dr. Sebastiaan Blok, directeur eHealth van Cardiologie Centra Nederland, en zijn collega’s nieuwe manieren om atriumfibrilleren eerder te detecteren. De onderzoekers hebben een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep ontwikkeld als deel van het bredere initiatief HartWacht, het eerste eHealth-concept dat volledig vergoed wordt door de verzekering.

“In Nederland is bij 300.000 mensen atriumfibrilleren vastgesteld”, aldus dr. Nicole van Steijn, lid van het onderzoeksteam. “Nog eens naar schatting 100.000 mensen hebben het echter zonder het te weten, vaak omdat ze er niets van merken.”

Ze willen in hun onderzoek ruim 300 patiënten van boven de 65 met een bepaald minimumrisico op atriumfibrilleren opnemen. De helft van de deelnemers – de interventiegroep – moet minstens 12 uur per dag een Apple Watch dragen.

“Apple Watch wordt zoveel gebruikt en is zo betrouwbaar dat we het een geschikt device vonden voor ons onderzoek, zodat we later kunnen zien hoe we het eventueel breder in onze zorg kunnen integreren”, vertelt dr. Blok.

Deelnemers worden geacht eens in de drie weken een ecg te maken, of als ze symptomen beginnen te voelen. Als deelnemers een waarschuwing over een onregelmatig hartritme krijgen, nemen de onderzoekers contact met ze op, met de instructie om een ecg te maken en de resultaten door te geven.

Het onderzoek was nog geen drie weken bezig of de onderzoekers hadden al atriumfibrilleren geconstateerd bij een deelnemer in de interventiegroep die geen symptomen had.

Met dit onderzoek is een eerste stap in wat Apple Watch kan bijdragen aan medische inzichten. In de toekomst willen ze bekijken hoe ze met behulp van de Ecg-app patiënten thuis kunnen monitoren, omdat bepaalde geneesmiddelen gevolgen kunnen hebben voor het hartritme. Ook gaan ze kijken hoe Apple Watch eventueel kan worden gebruikt om patiënten met hartfalen thuis te monitoren – het is immers een kostbare aandoening – en of ze voorspellende biomarkers voor exacerbaties kunnen vinden.

“We blijven ons ontwikkelen en we blijven innoveren met behulp van wetenschap en technologie”, aldus Blok.

  1. De Ecg-app is goedgekeurd voor gebruik door volwassen patiënten. Gebruik bij kinderen is alleen goedgekeurd voor onderzoeksdoeleinden.

 

Back To Top