skip to Main Content
Apple Breidt Innovatief Restore Fund Uit
Afbeelding: Carlas Rabada / Apple Campus 2

Apple breidt innovatief Restore Fund uit

Apple heeft vandaag productiepartners Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) en Murata Manufacturing als nieuwe investeerders in het Restore Fund verwelkomd. Dit fonds is opgezet om wereldwijd grootschalig te investeren in natuurlijke oplossingen om CO₂ af te vangen en kritieke ecosystemen te beschermen. TSMC, een internationale producent van halfgeleiders, steekt 50 miljoen dollar in een fonds dat wordt beheerd door Climate Asset Management, een joint venture van HSBC Asset Management en Pollination. Murata, een Japanse iPhone-toeleverancier, steekt nog eens 30 miljoen in datzelfde fonds. Deze bedragen komen bovenop de 200 miljoen dollar die Apple zelf al eerder heeft toegezegd voor de tweede fase van het Restore Fund. Dat brengt het totaal op 280 miljoen dollar.

Apple heeft ook de partners voor de eerste fase van het Restore Fund bekendgemaakt, die in 2021 is gestart. Apple, Goldman Sachs en Conservation International gebruiken dat geld om in samenwerking met ervaren bosbeheerders (Symbiosis, BTG Pactual Timberland Investment Group en Arbaro Advisors) projecten te steunen voor de aanleg van duurzaam gecertificeerd productiebos op uitgeputte graslanden en landbouwgronden in Zuid-Amerika. Het is de bedoeling dat er tegen 2025 één miljoen ton CO₂ uit de atmosfeer is afgevangen. Apple gaat ervan uit dat dit doel zal worden bereikt.

“Wanneer bedrijven in de natuur investeren, investeren ze ook in de gezondheid van gemeenschappen, in de veerkracht van de wereldeconomie én in een belangrijk instrument om klimaatverandering tegen te gaan”, aldus Lisa Jackson, Vice President of Environment, Policy & Social Initiatives van Apple. “Gemeenschappen en ecosystemen in Zuid-Amerika plukken nu al de vruchten van het Restore Fund, naast alle CO₂ die uit de atmosfeer is afgevangen. We zijn heel blij met alle toeleveranciers die niet alleen hun eigen bedrijfsvoering CO₂-neutraal proberen te maken, maar ook nog eens samen met ons in de natuur investeren.”

Investeringen in de natuur
Bij de selectie van projecten die in de eerste fase steun ontvangen uit het Restore Fund is zorgvuldig gekeken naar potentiële beheerders en investeringen. Ze moesten voldoen aan strenge ecologische, sociale en governance-criteria, en aan strenge normen op het gebied van kwaliteit, schaalbaarheid en impact. Daardoor vielen de meeste kandidaten af. Hoe dit selectieproces precies verliep, is te vinden in een recente whitepaper over de strategie van Apple om CO₂ af te vangen.

Alle projecten die voor het Restore Fund zijn geselecteerd, worden regelmatig geëvalueerd om te zien in hoeverre de bossen in de loop der tijd veranderen en groeien. Daarbij wordt ook gekeken naar bosbranden en andere potentiële risico’s. Verder wordt de koolstofopslag in de bossen gemeten. Bij deze analyses heeft Apple met partners (zoals Space Intelligence en Upstream Tech) innovatieve tools gebruikt. Denk aan LiDAR op iPhone, satellietgegevens, bioakoestische monitoring en machinelearning om de gezondheid van het land en de vooruitgang van projecten te inventariseren.

Alle projecten in de eerste fase van het Restore Fund hebben hetzelfde doel: nieuwe verantwoord beheerde productiebossen aanleggen om aan de alsmaar groeiende internationale vraag naar hout te voldoen en natuurlijke bossen te ontlasten. Deze projecten worden beheerd door:

  • Arbaro Advisors, dat aan een portfolio van bosbouwprojecten in heel Latijns-America werkt die het volgende moeten bereiken: duurzaam beheerde eucalyptuskwekerijen opzetten, de lokale werkgelegenheid versterken en de natuurlijke ecosystemen in het projectgebied beschermen. Dit bedrijf beheert ook het eerste project in Paraguay dat steun ontving uit het Apple Restore Fund.
  • BTG Pactual Timberland Investment Group, dat op de helft van het projectgebied de natuurlijke ecosystemen probeert te herstellen en te beschermen en op de andere helft commerciële soorten aanplant, zoals eucalyptus.
  • Symbiosis, dat inheemse zaailingen ontwikkelt om productiebossen met inheemse hardhoutbomen aan te leggen en zo de natuurlijke bossen in het Atlantisch Woud van Brazilië te beschermen.

Deze beheerders zien erop toe dat alle projecten aan de strenge eisen van het Restore Fund blijven voldoen.

Goed op weg richting CO₂-neutraal
TSMC en Murata zijn twee van de ruim 300 toeleveranciers die meedoen aan het Supplier Clean Energy Program van Apple. Dit houdt in dat ze ervoor moeten zorgen dat ze tegen 2030 alleen nog maar hernieuwbare elektriciteit gebruiken bij al hun productieprocessen voor Apple. In 2022 heeft Apple zijn toeleveranciers opgeroepen om daar nog een schepje bovenop te doen en ervoor te zorgen dat al hun Apple processen tegen 2030 CO₂-neutraal zijn. Eventuele uitstoot die onvermijdbaar is, moeten ze compenseren met het afvangen van CO₂.

In het kader van het fonds waarin TSMC en Murata samen met Apple investeren, worden regeneratieve landbouwprojecten gekoppeld aan projecten voor het behoud en herstel van ecosystemen, wat uit CO₂- en financieel oogpunt gunstiger is. Momenteel wordt aan de selectie van projecten gewerkt.

Het Restore Fund is een belangrijk onderdeel van ‘Apple 2030’, het ambitieuze doel van het bedrijf om tegen 2030 in de hele waardeketen volledig CO₂‑neutraal te zijn. Apple doet er alles aan om zijn CO₂-voetafdruk met 75% terug te dringen (ten opzichte van 2015) door alle directe uitstoot te verlagen en eventueel resterende uitstoot te compenseren met het afvangen van CO₂. Het bedrijf trekt kredieten alleen in van koolstofprojecten waar al aantoonbaar CO₂ is afgevangen. En het bedrijf gebruikt alleen kredieten voor restemissies die met de huidige technieken lastig kunnen worden vermeden of verlaagd.

Back To Top