Skip to content
Toezeggingen van bedrijven om schone energie te gaan gebruiken helpen Apple om in 2030 CO₂‑neutraal te zijn voor de producten en de toeleveringsketen. Corning Incorporated gebruikt schone energie van de zonne-energie-installatie van Duke Energy Sustainable Solutions in Conetoe, North Carolina, om te voldoen aan de toezegging 100 procent hernieuwbare energie te gebruiken voor alle activiteiten voor Apple. ©Apple

Extra geld voor schone energie en schoon water

Apple en zijn toeleveranciers zijn samen goed voor ruim 18 gigawatt aan schone energie en stellen vele miljarden liters drinkwater veilig

Apple heeft vandaag bekendgemaakt zich nog meer in te zetten voor schone energie. Daarmee komt ‘Apple 2030’ weer een stukje dichterbij, het ambitieuze doel van Apple om tegen 2030 in de hele waardeketen volledig CO₂‑neutraal te zijn. Van alle stroom die nodig is voor de internationale bedrijfsvoering en productieketen van Apple, is inmiddels ruim 18 gigawatt groen. Dat is ruim drie keer zoveel als in 2020. Apple gaat in de VS en Europa ook investeren in nieuwe projecten voor het opwekken van zonne-energie. Op die manier wil het bedrijf de elektriciteit compenseren die klanten verbruiken bij het opladen en het gebruik van hun Apple devices.

Verder heeft Apple inmiddels stappen gezet om een ander ambitieus doel voor 2030 te bereiken: al het zoetwater aanvullen dat op uiterst droge locaties wordt verbruikt bij de bedrijfsactiviteiten van Apple. Hiervoor gaat Apple via nieuwe samenwerkingsverbanden investeren in drinkwatervoorzieningen en het herstel van waterhoudende grondlagen en rivieren, zodat er de komende twintig jaar ruim 31 miljard liter water wordt veiliggesteld. Ook binnen de eigen toeleveringsketen zet Apple in op schoon water: de toeleveranciers van Apple hebben vorig jaar samen ruim 54 miljard liter zoetwater bespaard. Dat brengt de totale zoetwaterbesparing sinds de lancering van het Clean Water-programma in 2013 op 345 miljard liter.

“Schone energie en schoon drinkwater zijn van essentieel belang voor de volksgezondheid. Elk milieubewust bedrijf zou zich hiervoor moeten inzetten”, aldus Lisa Jackson, Vice President of Environment, Policy & Social Initiatives van Apple. “We zetten momenteel grote stappen richting ons ambitieuze ‘Apple 2030’-doel en werken tegelijkertijd ook aan projecten voor de langere termijn, zoals de transitie naar groene stroom en het herstel van waterbekkens. Ons streven is een schonere leefomgeving voor iedereen.”

Meer hernieuwbare energie

Het grootste deel van de CO₂-voetafdruk van Apple is afkomstig van de elektriciteit die nodig is om Apple producten te maken en ze daarna op te laden en te gebruiken. In het kader van ‘Apple 2030’ heeft het bedrijf zijn internationale toeleveranciers opgeroepen om over te stappen op groene stroom en alle operationele activiteiten voor Apple CO₂-neutraal te maken. Inmiddels hebben meer dan 320 leveranciers (samen goed voor ruim 90% van de directe productie-uitgaven van Apple) stappen in die richting gezet. Daardoor is er 16,5 gigawatt aan hernieuwbare energie beschikbaar in de toeleveringsketen van Apple. Afgelopen jaar is er binnen de gehele toeleveringsketen ruim 25,5 miljoen megawattuur aan schone energie opgewekt, waarmee meer dan 18,5 miljoen ton CO₂-uitstoot is vermeden.

Apple wil ook de uitstoot van broeikasgassen compenseren die het gevolg is van het gebruik van Apple devices door klanten. Het bedrijf heeft toegezegd om in 2030 evenveel groene stroom op te wekken als er nodig is voor het opladen van Apple devices. Hiervoor gaat Apple in diverse landen flink investeren in nieuwe bronnen van hernieuwbare energie. Dit voornemen is onderdeel van een bredere strategie om de uitstoot van het gebruik van de producten van Apple terug te dringen – niet alleen door de producten energiezuiniger te maken, maar ook door klanten ertoe te bewegen om meer groene stroom te benutten. Daarnaast worden projecten voor groene stroom opgezet die zowel tot een maximale CO₂-reductie als tot betere sociale omstandigheden leiden. In de VS investeert Apple in een aantal zonneprojecten in Michigan, waardoor er later dit jaar 132 megawatt aan schone stroom kan worden opgewekt. In Spanje investeert Apple samen met ib vogt, een internationale onderneming die oplossingen voor zonne-energie aanbiedt, in een project dat 105 megawatt aan zonne-energie gaat opwekken. Naar verwachting wordt dit project eind 2024 opgeleverd.

In India nemen de bedrijfsactiviteiten van Apple toe. Ter compensatie is Apple in een joint venture met CleanMax gestapt, een toonaangevend bedrijf in hernieuwbare energie. Apple investeert langs deze weg in zes projecten met zonnepanelen die samen 14,4 megawatt aan stroom opwekken. Deze extra capaciteit wordt benut voor de kantoren, de twee Apple Stores en de overige bedrijfsactiviteiten van Apple in India. De internationale bedrijfsvoering van Apple zelf is al sinds 2018 volledig CO₂‑neutraal. 

De activiteiten die Apple op het gebied van hernieuwbare energie heeft ontplooid, hebben in diverse landen tot extra capaciteit geleid. In 2018 heeft Apple twaalf toeleveranciers in China via het China Clean Energy Fund geholpen om over te stappen op hernieuwbare energie. Inmiddels is het doel van dit fonds al ruimschoots bereikt: dankzij de gedane investeringen worden er momenteel in veertien provincies in China nieuwe wind- en zonneprojecten opgezet, die samen goed zijn voor ruim 1 gigawatt aan schone stroom. Naar verwachting leveren deze wind- en zonneparken samen jaarlijks meer dan 2400 gigawattuur aan hernieuwbare energie, wat overeenkomt met de hoeveelheid stroom die ruim 2,5 miljoen mensen in China thuis verbruiken.

Natuurvriendelijke oplossingen voor meer schoon drinkwater

Apple wil op alle locaties waar het direct of indirect actief is de watervoorziening veiligstellen. Samen met toeleveranciers binnen de eigen productie­­keten en innovatieve andere partijen werkt Apple aan het herstel van ecosystemen, de drinkwatervoorziening van de plaatselijke bevolking en het klimaatbestendiger maken van waterbekkens. Wanneer er een watertekort ontstaat, heeft de hele omgeving daar last van. Daarom is Apple begonnen met het aanvullen van de watervoorraad op uiterst droge locaties waar het bedrijf actief is. Het gaat onder meer om Noord- en Zuid-Californië, het waterbekken van de Colorado-rivier in Arizona en de deelstaten Telangana en Maharashtra in India. Hierbij gaat Apple hetzelfde te werk als bij de inkoop van hernieuwbare energie: het sluit langlopende contracten af om complete waterbekkens te beschermen en de drinkwatervoorziening op peil te houden. Sinds 2023 heeft Apple USD 8 miljoen vrijgemaakt voor het aanvullen van de zoetwaterreserve in waterbekkens die ernstig onder de droogte lijden. De projecten die Apple vandaag bekend heeft gemaakt, stellen de komende twintig jaar naar verwachting in totaal ruim 27 miljard liter water veilig.

In Noord-Californië werkt Apple samen met River Partners aan het herstel van de natuurlijke werking van een overstromingsgebied van ruim 300 hectare op het punt waar de rivieren Sacramento en Feather en de zijrivier Butte Creek samenkomen. Het bekken waar deze rivieren samenkomen is het grootste van Californië en vormt een belangrijke rustplaats voor de inheemse Chinookzalm op weg naar de Stille Oceaan. Voor het herstel van dit gebied worden er onder meer honderdduizenden inheemse planten geplant. Ook wordt het gigantische overstromingsgebied weer teruggegeven aan de natuur, waardoor de stroomafwaarts gelegen plaatsen en de regio als geheel beter beschermd zijn tegen overstromingen als gevolg van de klimaatverandering. Naar verwachting stelt de investering van Apple de komende twintig jaar bijna 23 miljard liter zoetwater veilig, doordat de vraag naar water in het gebied aanzienlijk omlaag gaat en de natuurlijke overstromingen de ondergrondse waterreservoirs aanvullen. Behalve Apple investeren ook het California Department of Fish and Wildlife, de California Natural Resources Agency, de California Wildlife Conservation Board en het Amerikaanse Bureau of Reclamation in het herstel van Dos Rios Norte.

In de buurt van Phoenix staat een van de datacenters van Apple. Daar werkt het bedrijf samen met het Salt River Project (SRP) aan de bescherming van ruim 12.000 hectare bos met een groot risico op bosbranden. De komende tien jaar worden de bossen in het waterbekken van de Colorado-rivier strategisch uitgedund, zodat het bekken beter beschermd is tegen bosbranden en het stroomopwaarts gelegen waterreservoir op peil blijft voor de plaatselijke bevolking. De investering van Apple – de grootste investering in het Resilient Water and Forest Initiative van het SRP – stelt in deze regio naar verwachting ruim 9 miljard water veilig. 

Voor India had Apple zich ten doel gesteld om het water dat het bedrijf daar voor zijn bedrijfsactiviteiten verbruikt voor 100% aan te vullen. Mede dankzij de samenwerking met Uptime Catalyst Facility heeft Apple dat doel vorig jaar behaald. In 2023 hebben de inspanningen van Apple geleid tot 104 miljoen liter schoon en betaalbaar drinkwater voor de plaatselijke bevolking. Dit water werd via 300 waterpunten verkocht door plaatselijke ondernemers die meededen aan het innovatieve, prestatiegerichte project. Ook in een ander door droogte geteisterd gebied, namelijk Zuid-Californië, is vooruitgang geboekt. Daar wordt in het waterbekken van Los Angeles het invasieve pijlriet verwijderd, wat op jaarbasis bijna 95 miljoen liter water bespaart.

Apple investeert niet alleen in natuurlijke oplossingen om waterreservoirs in droge gebieden aan te vullen, maar werkt ook aan beter waterbeheer binnen het eigen bedrijf. In 2021 was het datacenter van Apple in Prineville (Oregon) het allereerste datacenter dat voldeed aan de standaard van de Alliance for Water Stewardship (AWS), een organisatie die een betrouwbaar beoordelingssysteem voor verantwoord waterbeheer heeft opgezet. Inmiddels voldoen nog eens vier datacenters van Apple aan deze standaard, net als twintig productielocaties van toeleveranciers van Apple. Vorig jaar hebben zeven toeleveranciers in het zuiden van India en meer dan twintig toeleveranciers rond Shanghai en Suzhou in China meegedaan aan een waterbeheertraining van de AWS en soortgelijke organisaties. 

Groene investeringen om sneller vooruit te komen

Al deze nieuwe investeringen in de VS en daarbuiten zijn mede mogelijk gemaakt door de groene obligaties van Apple. Vorig jaar heeft Apple de opbrengst van de groene obligaties uit 2019 aangewend voor nieuwe groenestroomprojecten, zoals nieuwe zonneparken in Michigan en het IP Radian Solar-project in Texas, voor het Supplier Clean Energy Program en voor investeringen in het afvangen van CO₂ via het Restore Fund. Sinds 2016 heeft Apple voor in totaal USD 4,7 miljard aan groene obligaties uitgegeven, waarvan op dit moment circa USD 3,4 miljard is geïnvesteerd.

Meer informatie over de groene obligaties van Apple is te vinden op  investor.apple.com/Apple_GreenBond_Report. Het impactrapport van dit jaar omvat de cumulatieve toewijzing van de opbrengsten van de groene obligaties van Apple uit 2019 aan milieuprojecten waarvoor kosten zijn gemaakt tussen 29 september 2019 en 30 september 2023 (boekjaar 2020, 2021, 2022 en 2023 van Apple). Extern bureau Sustainalytics heeft de geselecteerde projecten beoordeeld en Ernst & Young LLP heeft een accountantsverklaring afgegeven voor de uitgaven.

 

Back To Top